เทคโนโลยีถูกสร้าง ดำรงอยู่ และพัฒนาต่อเนื่องเนิ่นนานมาแล้วโดยมนุษย์ เป็นของมนุษย์ และเพื่อมนุษย์จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่าง สะดวก สบาย สิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมจึงเกิดขึ้น

หากได้แค่คิด ฝัน และจินตนาการ คงไม่ต่างจากนิยายวิทยาศาสตร์ ดังนั้นแล้วสิ่งที่ดำเนินการให้ความฝันของคนเราให้กลายเป็นความจริงคือสิ่งที่เรียกว่าวิศวกรรม

หลายครั้งที่โลกเราพลิกโฉมหน้า จากอดีตข้ามไปอนาคตที่เกินกว่าใครจะคาดถึงจากผืนดินสู่เมืองหลวง จากความเสื่อมโทรม สู่วิถีแห่งธรรมชาติอีกครั้ง ก็ล้วนแล้วแต่ด้วยวิศวกรรม


การสร้าง “คน” ซึ่งใช้สิ่งนี้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยไม่ลืมความฝันของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จึงกลายเป็นหัวใจ และเป้าหมาย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นอกเหนือจากการสร้างเป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ในฐานะลูกจ้าง หลักสูตรผู้ประกอบการ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังช่วยเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมเหล่านั้น

กลายเป็นเจ้าของกิจการ ที่ไม่ธรรมดา...เพราะสินค้าที่จะออกสู่ตลาด จะต้องมีสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจน และสร้างพื้นที่ในตลาดอันมั่นคงให้แก่ตนเองได้ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า  “วิศวกรรมสร้างสรรค์”

และถึงไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่ใหม่ถอดด้าม แต่ก็มีการพัฒนาจากระบบเดิมเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่า ด้วยการผนวกหลักคิดแบบวิศกรรมศาสตร์กับพลังความคิดสร้างสรรค์ เหมือนอย่างรถตุ๊กตุ๊กที่เป็นเสมือนยานพาหนะสัญลักษณ์ของประเทศไทย  
กลายมาเป็นรถตุ๊กตุ๊กพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและบริษัทโตโยต้า ได้ร่วมกันพัฒนาให้รถตุ๊กตุ๊กเป็นมิตรต่อโลกมากขึ้น

กระทั่งในร้านอาหารที่เราคุ้นเคย เดินเข้าเดินออกในห้างใจกลางเมือง ก็ยังมี หุ่นยนต์ Serve2 ที่ออกแบบโดยคณะศิลปกรรม และหุ่นยนต์ผักเจ็ดตัว ให้บริการเพื่อช่วยผ่อนแรงมนุษย์อยู่ในร้าน MK สาขาเซ็นทรัลพระราม3

 

จากจุดเริ่มต้น ด้วยหุ่นยนต์ ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ จากงานแข่งขันหุ